Oferta Kancelarii Adwokackiej Krzysztofa Kalinowskiego z siedzibą w Koszalinie

Kancelaria posiada bogatą ofertę skierowaną do klientów indywidualnych, instytucji publicznych, jak i podmiotów gospodarczych (doradztwo prawne, reprezentacja przed sądami, urzędami i innymi instytucjami państwowymi, opiniowanie dokumentów, sporządzanie umów, uchwał i innych aktów, udział w negocjacjach, windykacji przedsądowej i sądowej, itp.) Obejmuje ona wszystkie dziedziny prawa w szczególności zaś sprawy z zakresu:

 

- prawa karnego,

- prawa karnego – skarbowego,

- prawa wykonawczego,

- prawa wykroczeń,

- prawa rodzinnego i opiekuńczego (ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych),

- prawa spadkowego,

- prawa cywilnego,

- prawa autorskiego,

- prawa administracyjnego,

- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

- prawa samorządu terytorialnego.

 

Wybór naszej Kancelarii niesie za sobą gwarancję wysokiego standardu świadczonych usług. Wykazujemy szczególną dbałość o to, by przedstawiane przez nas rozwiązania były dla Klienta jak najbardziej korzystne, zarówno pod kątem szybkości osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, jak i przez pryzmat koniecznych do poniesienia nakładów finansowych. Wskazujemy, kiedy kierować sprawę na drogę postępowania sądowego, a kiedy skorzystać z innych możliwych rozwiązań.

 

Obsługujemy Klientów z terenu Koszalina, jak i z całej Polski.