Porady on-line

Otwieramy przed Państwem możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy adwokata, bez konieczności wizyty w Kancelarii. W celu uzyskania porady on-line prosimy o zgłoszenie problemu prawnego pod adres biuro@kalinowski-adwokat.pl. W zgłoszeniu należy przedstawić stan faktyczny sprawy (wszystkie istotne aspekty danego zagadnienia) oraz pytanie prawne.

 

W terminie 48h po wysłaniu zapytania, należy oczekiwać na zwrotną wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie otrzymania zgłoszenia problemu prawnego przez Kancelarię, termin wykonania zlecenia, szczegóły dotyczące kosztów usługi i sposobu zapłaty. Zwrotna wiadomość e-mail może również wskazywać na potrzebę przesłania do Kancelarii dodatkowych danych lub dokumentów niezbędnych do realizacji porady.

 

Kancelaria ma prawo do odmowy udzielenia pomocy prawnej w drodze usługi porady online . O każdym przypadku odmowy wykonania porady online. Kancelaria niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

W wypadku Klientów zamawiających porady on - line w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie 5 dni od momentu udzielenia porady zostanie przesłana faktura VAT. Do klientów indywidualnych faktura VAT zostanie wysłana na ich życzenie.

 

Faktury przesyłane są listem poleconym. Koszty korespondencji pokrywane są przez Kancelarię.