Wynagrodzenie

Na wysokość wynagrodzenia wpływają takie czynniki jak: rodzaj i zawiłość sprawy, nakład pracy adwokata, termin realizacji zlecenia, wartość przedmiotu sprawy.

 

Wysokość opłaty za czynności adwokackie ustalana jest podczas spotkania z Klientem po przeanalizowaniu danej sprawy.

 

Kancelaria proponuje następujące sposoby ustalania wynagrodzenia:

  • jednorazowa opłata: ustalana z góry, np. za całość postępowania w danej instancji,

  • wynagrodzenie ustalane w oparciu o stawki godzinowe: jego wysokość jest uzależniona od ilości czasu poświęconego na realizację danego zadania,

  • wynagrodzenie ustalane ryczałtowo za dany okres czasu: stosowane w sprawach, w których można przewidzieć zakres niezbędnych prac i ich wymiar czasowy.

 

W przypadku niektórych spraw, Kancelaria może umówić się z Klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od wyniku sprawy.

 

Wynagrodzenie nie obejmuje wydatków związanych ze sprawą ponoszonych przez Klienta takich jak wpis sądowy czy koszty opinii biegłego.

Płatność za czynności adwokackie może być dokonana osobiście w Koszalinie, w siedzibie Kancelarii Adwokackiej Krzysztofa Kalinowskiego lub przelewem na rachunek bankowy w ING Banku Śląskim o numerze 62 1050 1559 1000 0092 0142 1949.